Page 7 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

6

• нисък разход за консумативи – двойната фасадна система (double skin), по средата на която има буфер от въздух, предпазва помещенията от прегряване и охлаждане

• високо ниво на сигурност – пожароизвестителна и пожарогасителна система; CCV камери в общите площи и по периметъра на сградата; СОТ; 24-часова жива охрана; контрол на достъпа

М одерни офис площи

Page 7 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »