Page 5 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

4

 АСТРАЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР предлага модерни офис площи клас А, които позволяват:

• обособяване на малки и големи офис площи – преграждане до 4 офиса на един етаж

• свободно разпределение на работните места в рамките на един офис – двоен под със 7-ма категория компютърно окабеляване и силнотоково окабеляване.

М одерни офис площи

Общите части се измерват по BOMA – англ., съкращение от Building Owners and Managers Association (Асоциация на собствениците и управителите на бизнес сгради). Стандартът е предназначен специално за замерване площи, които се отдават под наем, категоризация на площи и ценообразуване.

Окачени тавани – растерни

AMF HUNTER DOUGLAS

Page 5 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »