Page 3 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2

Б утикова бизнес сграда клас А

• АСТРАЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР е оригинална сграда със запомняща се визия и уникални удобства, която предлага клас А офиси и търговски площи, съобразени с международните стандарти за съвременна висококачествена бизнес среда. • Външният контур на сградата включва овали и остри ъгли, повтаряйки формата на око, което е развито като декоративен елемент на покрива. С разпознаваемата си визия, АСТРАЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР е една от най-престижните и оригинални зелени сгради в България:

• Покривите са плоски, озеленени интензивно. За целта дебелината на олекотения почвен субстрат е 60см, над шоурума, което дава възможност за засаждане на ниски и средновисоки дървесни видове. На кота +32,67м е озеленено с 35см почвен слой, върху който е посадена растителност, способстваща за намаляване на вредните емисии от СО

2 в атмосферата, като същевременно пази последния етаж от прегряване или преохлаждане.

• Иновативна е използваната технология за енергоспестя-ваща двойна фасадна система, която служи за слънцезащита, като едновременно предпазва сградата от прегряване / преохлаждане и подобрява нейната енергоефективност. • Концепцията за фасадата на високототяло е изграждането на специфична "double skin" система с редица предимства:

Същата се състои от вътрешна и външна "ципа" и въздушен слой между тях.

Външнатачастна"doubleskin"eламиниран закален стъклен панел – 12/1.76/12 – Pl.B.Linea Azzurra и 10/1.76/10 – Pl.B.Linea Azzurra с интегриран слънцезащитен принт с плътност 34,5%.

Вътрешната "ципа" се състои от фасадна алуминиева дограма ЕТЕМ, серия Е-45 и ивици брюстунг от ELVAL ENF TM алуминиев лист (негорима ENF ламарина с PVDF покритие) и висококачествена топлоизолация.

ELVAL ENF TM алуминиев лист е негорим и напълно отговаря на международните наредби за защита от пожар за сгради и изграждащи материали.

• Подобна фасада (double skin) е изпълнена върху две сгради в световен мащаб – сградата на Армията на Спасението в Лондон и сградата на Мюнхенското Презастрахователно Дружество. • Изградени са високотехнологично оборудване за сградна автоматизация (BMS) и интелигентна система за климатизация, вентилация и отопление, която снижава разходите за енергия.

•Буфер, предпазващ от прегряване

•Естествено вентилиране/ охлаждане през летните месеци

•Протекция от вятър •Слънцезащита •Енергоефективност •Механична защита на вътрешната фасада

Page 3 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »