Page 13 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

12

ИНВЕСТИТОР

Инвеститор е АСТРАЛ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД, дружество включено в състава на AH Holding, част от който е и АСТРАЛ Холидейз АД – водещ български туроператор.

Проектът на сградата и вътреш-ният интериор са творение на екип с ръководител архитект Атанас Панов – "LP Consult" /"Sector Arh", носител на редица награди "Сграда на годината".

И нвеститор и П артньори

Page 13 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »