Page 11 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

10

• АСТРАЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР предлага на наемателите модерен конферентен център с използваема площ 295 кв.м., който може да се разделя на 4 по-малки помещения с помощта на мобилни прегради Dorma Moveo или да се използва като обща площ. Конферентните зали са на разположение на наемателите срещу минимална такса по предварителна заявка;

не е необходимо да се обособяват заседателни зали в офис помещенията; постига се икономия и максимално използване на наетото пространство.

К онферентен център

Page 11 - abc

This is a SEO version of abc. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »